Programvaruutveckling

Vi utvecklar webb- och mobilapplikationer med moderna teknologier. Vår verksamhet bygger på smidig design och implementering. Under utveckling erbjuder vi innovativa lösningar med hjälp av moderna teknologier.

Våra kompetenser inom programvaruutveckling är:

  • Användbarhet och användargränssnitt
  • Programvaruarkitektur
  • Programvaruutveckling
  • Projektering
Henri Keski-Sikkilä

Henri Keski-Sikkilä

henri.keski-sikkila@livion.fi

+358 50 438 4171

IoT-lösningar

Vi genomför kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga IoT-lösningar åt våra kunders produkter och tjänster. Vi skapar lösningar med Livion Connect-plattformen. Det möjliggör en pålitlig och säker implementering.

Under de senaste åren har vi byggt upp omfattande kunskap om utvecklingen av IoT-applikationer. Vi vill dela vår kunskap för våra kunders bästa.

Henri Keski-Sikkilä

Henri Keski-Sikkilä

henri.keski-sikkila@livion.fi

+358 50 438 4171